drukschakelaar

Drukschakelaar wordt gebruikt om de druk van water, olie, brandstof, lucht, gas en ander medium te regelen en te bewaken.

Een drukschakelaar is een zeer belangrijk klein apparaat dat de veiligheid en besturing van veel verschillende omgevingen mogelijk maakt. Het functioneert als een faalveilig apparaat om te voorkomen dat zich een aantal incidenten voordoet door de hoeveelheid toegepaste druk en reactie te meten of eenvoudigweg door een manier te bieden om verschillende soorten druk te verminderen of te verhogen.

omgevingen
• De drukschakelaar wordt gebruikt in veel verschillende omgevingen. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, nuts- en chemische fabrieken, machinefabricagefaciliteiten en openbare gebouwen.
Toepassing
• Een drukschakelaar wordt meestal gebruikt in combinatie met een of andere vorm van vloeistof, gas, stoom of elektriciteit.
Met de hand
• Een handmatige drukschakelaar is eenvoudigweg een lichtschakelaar waar iemand naar toe moet lopen, om in of uit te schakelen.
automatisch
• Automatische drukschakelaars detecteren wanneer het drukniveau te hoog of te laag is. Het kan reageren zonder menselijke hulp.
Toepassingen
• Een drukschakelaar kan compartimenten openen om stoom of lucht te laten ontsnappen. Het kan een machine afsluiten. Welke actie ook wordt ondernomen, die menselijke of financiële schade voor het specifieke scenario zal voorkomen, is de functie van de drukschakelaar.